Meerlagen systemen

In een meerlagen teeltsysteem (MLS) worden licht, energie en water op een efficiënte manier gebruikt, waardoor de ecologische footprint ten opzichte van de productie heel klein is. Door meerdere teeltlagen boven elkaar te plaatsen wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte. Dankzij het multilayer system kunt u meer doen op minder meters. HAWE biedt u de oplossing.

Een rendabel systeem

Meerlagen systemen worden veelal toegepast voor de eerste, korte levensfase van het gewas. Een hoge plantdichtheid en snelle teeltcyclus maken het systeem rendabel. Diverse oplossingen zijn mogelijk om meerdere lagen te creëren, naar gelang de functie van het systeem en het gewenste eindproduct. 

Meerlagenteelt komt vanzelfsprekend met de integratie van benodigde apparatuur om de gewenste hoogtes te bereiken. Automatisch in en uit. Ook is het mogelijk meerdere systemen aan elkaar te koppelen om wisselende klimaatzones te creëren en uw teelt zo fase specifiek te sturen voor het optimale resultaat.

Voordelen:

  • Hoge opbrengst per beschikbare m2.
  • Optimale beheersing van klimatologische omstandigheden.
  • Overal toepasbaar.

Per project bespreken wij uw specifieke wensen. Bouwend op decennia aan kennis en ervaring is HAWE altijd in staat een passend advies te geven. 

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf?